Blog

Dezinfekcia
Odporúčania WHO o umývaní rúk Správna hygiena rúk a dezinfekcia je obzvlášť v období zvýšeného výskytu vírusov a baktérií kľúčovou činnosťou vedúcou k primárnej ochrane zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia prinášaČítaj
Zdravie
Imunita
Bojíte sa koronavírusu, chrípky alebo iných vírusových či bakteriálnych ochorení? Správne nosenie rúšok, respirátorov, dodržiavanie zásad správnej hygieny, bezpečnosti a podpory imunitného systému Vám pomôžeČítaj
Liečivé byliny
kornovavirus
COVID-19 (COronaVIrus Disease) je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, dočasné označenie 2019-nCoV), ktorý patrí do rodu Betacoronavirus. Do rovnakého rodu tiež patria SARS-CoV (Severe AcuteČítaj
Zdravie
Created with